Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
13 aprel 2010-cu il tarixli 246 nömrəli və
15 fevral 2011-ci il tarixli 383 nömrəli
f
ərmanlarına əsasən  yaradılmışdır.

     
         
  Məlumat üçün əlaqə:

012 404 42 50
  Məlumat üçün əlaqə:

012 404 42 23